Село Борино се намира в Западните Родопи на 100 км от Пловдив на пътя Кричим –Михалково- Девин - Доспат. През Борино минава основният път в южната част на Родопите от Смолян и Девин за Доспат, Гоце Делчев, Батак и Велинград. Борино се намира на 80 км. от гранично пропусквателен пункт „Илинден” за Гърция. Кавала е на 160 км. от Борино и до там се стига за 2-3 часа с кола. Селища,близки до община Борино са:
-гр. Девин на 20 км. /северно/ от Борино.
-гр.Доспат на 20 км./юго-западно/ от Борино.
-Банско, Добринище, Огняново, Златоград, Смолян, Пампорово.
До района на Борино може да стигнете с автобус или кола.
От гр. София - Централна автогара тръгват автобуси до гр.Пловдив - автогара “Юг” на всеки час. Автобусите от гр. Пловдив за Борино тръгват от автогара “Родопи”, която ще достигнете, минавайки през подлеза на гарата.
Фирма “Медиана 3” предлага директни автобуси от Пловдив през Кричим и Девин до Борино, тръгващи от автогара “Родопи”.
Всеки ден от седмицата тръгват в 13.00 и 17.30 с изключение на събота. В събота пътува само автобус в 13.00.
Общо разписание на автобусите от Пловдив през Кричим - Девин – Борино:

Ден от седмицата

Тръгващи

Пристигащи

Всеки ден от седмицата 13:00*;14:30;17:30*/без събота/ 16:45;17:40;20:45
Събота 13:00*;14:30 16:45;17:40

* Директен автобус до Борино

От гр. София- Централна автогара тръгват автобуси до гр. Смолян през Пампорово в 8.00, 12.00, 13.00, 18.00. Автобусите от гр. Смолян до с. Борино минават през гр. Девин.
Разписание на автобусите Смолян - Девин - Борино
Ден от седмицата Тръгващи от гр.Смолян Тръгващи от гр.Девин Пристигащи в с.Борино

Понеделник, вторник,

сряда,четвъртък,

петък

7:00;10:40;12:10;

14:10*;15:00;16:00*

13:00;15:30;16:00;

17:30;19:00**;20:00

13:45;16:00;16:45;

17:40;18:30;19:45**;

20:45

Събота 15:00 19:00 19:45
Неделя

12:00;14:10*;

15:00;16:00*

15:30;16:00;17:30;

19:00;20:00

16:00;16:45;18:30;

19:45;20:45

* Директен автобус до Борино
** -не пътува вторник и четвъртък

От гр. София – автогара “Дървеница” /Студентски град/ тръгват автобуси до гр. Девин, който минават през Пазарджик
Разписание на автобусите София - Девин
Ден от седмицата Тръгващи Пристигащи
Понеделник, сряда и петък 17:30 21:30
Неделя 17:30 21:30
Полезна информация:
Автогари:
“Родопи”- Пловдив- 032/ 765 160
Смолян “Рожен Експрес” - 0301/ 34 251
“Пампорово ” – 0301/ 32 330
Девин -03041/ 20 77
Пампорово – 03021/ 709
 • Определение на Административен съд-Смолян
  Дата: 12.09.2017

 • Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество
  Дата: 05.08.2016

 • Среща на кмета Мустафа Карахмед с ученици от СОУ-Борино
  Дата: 25.04.2016

 • Община Борино ще предприеме сключването на договори с изпълнители на дейности по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
  Дата: 25.07.2011

 • Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
  Дата: 28.05.2011

 • Проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, между община Борино и община Пагайо-Гърция
  Дата: 02.05.2011

    
 • Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г.
  Дата: 14.11.2017

 • Покана за обществено обсъждане на ОУП Борино и екологична оценка
  Дата: 01.11.2017

 • Провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Борино
  Дата: 09.10.2017

 • Проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно ЗПУО
  Дата: 29.08.2017

 • Обява за инвестиционно намерение от Родопа-Турс
  Дата: 01.08.2017

 • Уведомление за Проект на Наредба за изменение и допълнение...
  Дата: 19.07.2017

 • Проект на наредба за изменение на Наредба 1
  Дата: 12.07.2017

 • Покана за обсъждане изпълнението на Общинския бюджет за 2016 год.
  Дата: 12.05.2017

 • Обява за стартиране на проект по процедура Активно включване
  Дата: 04.05.2017

 • Общинска програма за закрила на детето 2017-2018 г.
  Дата: 10.04.2017

 • Покана за публичен дискусия на 21.03.2017
  Дата: 13.03.2017

 • Обява за инвестиционно предложение на "Био Грийн Фуудс" ЕООД
  Дата: 11.03.2017

 • Проект на Наредба за водене на регистър на детските градини в община Борино
  Дата: 11.03.2017

 • покана за публично обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за администриране на местните такси
  Дата: 01.03.2017

 • Открит международен шахматен турнир "Купа Борино-2017"
  Дата: 01.03.2017

 • Информация за напредъка на проект по схемата "Независим живот"
  Дата: 28.02.2017

 • Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Борино
  Дата: 20.02.2017

 • Набиране на кандидати за приемане на военна служба
  Дата: 08.02.2017

 • Програма за работата на общинския съвет за 2017г.-проект
  Дата: 12.01.2017

 • Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2017
  Дата: 03.01.2017

 • Общ устройствен план (ОУП) на община Борино-предварителен проект
  Дата: 29.12.2016

 • Съобщение за наемателите на общински имоти
  Дата: 21.12.2016

 • Покана за обсъждане на проектобюджета на община Борино за 2017г.
  Дата: 14.12.2016

 • Заповед за сметосъбиране за 2017
  Дата: 03.10.2016

 • Инвестиционно предложение "Водоем в с.Ягодина"
  Дата: 21.09.2016

 • Покана за среща с екипа на МИГ ВЗР на 29.02.2016
  Дата: 17.02.2016

 • Покана за обсъждане на изпълнението на бюджет 2015 на 25.02.2016 от 13:00
  Дата: 17.02.2016

 • Програма за работа на Общински съвет Борино 2016-2019
  Дата: 18.01.2016

 • Проект "Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост 2015-2019
  Дата: 11.01.2016

 • Процедура за извършване на проучвания по ЕТЦ"Гърция - България 2007-2013"
  Дата: 02.08.2012

 • Покана за публично обсъждане на проект, който ще се финансира чрез общински дълг...
  Дата: 21.06.2012

 • Публична покана за изпълнение на СМР...
  Дата: 23.05.2012

 • Процедура за строителен надзор
  Дата: 29.12.2011

 • Процедура за реконструкция на водопреносна мрежа
  Дата: 29.12.2011

 • Процедура за реконструкция на общински път
  Дата: 29.12.2011

 • Процедура за Рехабилитация на дом на културата - с.Борино
  Дата: 29.12.2011