Пълен списък

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ...

Дата на публикуване: Септември 29, 2012

Публична покана за Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Борино за 2013г.

 PUBLICNA_POKANA

 

DOKUMENTI_ZA_UCHASTIE

 • Проект "Нови възможности за грижа"-медицински специалисти
  Дата: 25.01.2016

 • Програма за работа на Общински съвет Борино 2016-2019
  Дата: 18.01.2016

 • Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за 2015 и Програма за управление за 2016 год
  Дата: 11.01.2016

 • Проект "Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост 2015-2019
  Дата: 11.01.2016

 • Проект "Нови възможности за грижа"
  Дата: 17.12.2015

 • Проект повишаване и подобряване качеството на живот на хора в неравностойно положение
  Дата: 05.12.2015