Пълен списък

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ...

Дата на публикуване: Септември 29, 2012

Публична покана за Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Борино за 2013г.

 PUBLICNA_POKANA

 

DOKUMENTI_ZA_UCHASTIE

 • Протокол за извършени адресни регистрации
  Дата: 28.07.2015

 • Годишен план за ползване на дървесина за 2015 г.
  Дата: 29.12.2014

 • Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
  Дата: 15.03.2013

 • Пресконференция за популяризиране на проект за енергийна ефективност...
  Дата: 19.06.2012

 • Община Борино ще предприеме сключването на договори с изпълнители на дейности по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
  Дата: 25.07.2011

 • Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
  Дата: 28.05.2011

 • Проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, между община Борино и община Пагайо-Гърция
  Дата: 02.05.2011